امروز هیچ کارگری امنیت شغلی ندارد

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: در حال حاضر بیش از 96درصد کارگران شاغل در اقتصاد رسمی کشور با قرارداد موقت مشغول به کار هستند. فتح‌الله بیات به تسنیم گفت: کارگران شاغل در اقتصاد رسمی ایران، آنهایی هستند که در شغلی با کد بیمه مشخص یا در کارگاه ثبت شده و با کد کارگاهی مشخص کار می‌کنند و کارفرما برایشان حق بیمه می‌پردازد و از تاکیدات قانون کار شامل سنوات، دستمزد مصوب، حق اضافه‌کاری، مرخصی قانونی و مستمری بازنشستگی بهره‌مند می‌شوند.

وی ادامه داد: غیر از اینها، کارگرانی هم هستند که چون در شغل بدون کد بیمه (مشاغل کاذب) یا در کارگاه غیررسمی و بدون کد کارگاهی مشخص کار می‌کنند، صرفاً بسته به میزان انصاف کارفرما، از مزایای قانون کار بهره می‌گیرند. ممکن است بیمه نشوند یا دستمزد مصوب را دریافت نکنند یا سنوات نگیرند.

به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، مجموع کارگرانی که با قرارداد دائم مشغول به کار هستند به کمتر از 4درصد از کل بیمه‌شدگان تامین اجتماعی رسیده چون اغلب قرارداد دائمی‌ها که از نسل کارگران شاغل پیش از صدور دادنامه 179 هستند، به سن بازنشستگی رسیده‌اند.

بیات می‌گوید: امروز هیچ‌یک از کارگران کشور، امنیت شغلی ندارند چون بیش از 96درصد جامعه 15 میلیونی کارگران کشور با قرارداد موقت، قرارداد 89 روزه، قرارداد یک ماهه و سه ماهه و 6 ماهه و حتی با قراردادهای سفیدامضا و سفته‌گذاری و تعهدسپاری بابت اینکه هیچ مطالبه و معوقه‌ای از کارفرما ندارند مشغول به کارند. بنابراین می‌توان گفت بیش از 96درصد قراردادهای شغلی، ناایمن است. آمارهای غیررسمی هم حکایت از این دارد که حدود 5 میلیون نفر هم کارگران غیررسمی یعنی بدون هیچ قرارداد شغلی داریم که در فهرست شاغلان کشور اصلا وجود خارجی ندارند. همه این جمع، چه آن کارگر در ظاهر رسمی با قرارداد موقت غیرقانونی و چه آن کارگر غیررسمی بدون قرارداد، درد مشترک امنیت شغلی دارند؛ یعنی حدود 20 میلیون کارگر نان خانواده خود را با عدم امنیت شغلی تامین می‌کنند و همواره نگران آینده هستند.

وی با بیان اینکه البته آمار دقیقی از کارگران غیررسمی نداریم، گفت: هیچ آماری از این تعداد نداریم اما با اطمینان می‌توان گفت کارگران مشغول به کار در تولیدی‌های پوشاک، مراکز خدماتی و مطب پزشکان ازجمله همین کارگران هستند که با قرارداد سفیدامضا یا حتی با سفته‌گذاری و تعهد به اینکه هیچ مطالبه و معوقه‌ای از کارفرما ندارند، مشغول به کارند.