نماینده اصفهان در مجلس گفت: حداقل 80درصد نمایندگان مجلس پشت طرح ساماندهی ایستاده‌اند و با تمام توان از تصویب آن دفاع می‌کنند. محمدتقی نقدعلی به ایلنا گفت: به جامعه مشمولان طرح قول می‌دهم که مجلس تمام‌قد پشت طرح ساماندهی و تصویب آن ایستاده و به‌زودی تمام ایرادات و ابهامات این طرح با همت نمایندگان رفع خواهد شد. او با بیان اینکه تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری مهم‌ترین خصیصه طرح ساماندهی‌ست، افزود: معتقدیم اینکه بین دولت و نیروهای زحمتکش، واسطه وجود داشته باشد به معنای برده‌داری مدرن است و به هیچ‌وجه زیر بار این قضیه نمی‌رویم. نقدعلی تاکید کرد: وجود واسطه‌ها و شرکت‌های پیمانکاری در بدنه دولت قابل قبول نیست و حتما باید طرح ساماندهی به تصویب برسد و برای اجرا ابلاغ شود. هیچ راه دیگری برای برقراری عدالت نیست.