یک نماینده مجلس گفت: مجلس اصرار دارد که همسان‌سازی حقوق‌ها انجام شود. امیدواریم دولت هم همکاری کند و پای کار بیایید تا بتوانیم در برنامه هفتم این مهم را عملی کنیم.

به گزارش ایلنا، علی اصغرخانی درباره همسان‌سازی حقوق ها در برنامه هفتم توسعه گفت: همسان‌سازی البته اشکالاتی دارد که دولت باید آنها را اصلاح کند اما جای این اتفاق خوب در کشور خالی است و حتما باید انجام شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه همسان‌سازی از کارهایی است که برای همه حقوق‌بگیرها مهم است، عنوان کرد: قابل قبول نیست کارکنان یک وزارتخانه ۵۰ یا ۶۰ میلیون حقوق بگیرند و کارمندان یک وزارتخانه دیگر ۶ یا ۷ میلیون تومان حقوق بگیرند. این فاصله طبقاتی و این بی‌عدالتی برای ما قابل قبول نیست.

وی تاکید کرد: همسان‌سازی به ما می‌گوید بالاخره فرمول حقوقی برای همه باید مشخص باشد لذا نمایندگان نسبت به این موضوع اهتمام دارند و جدی هستند. خانی درباره تعیین وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم گفت: صندوق‌های بازنشستگی از جاهای پرتنش و پرحاشیه هستند. همین رفت و آمدهای افراد به عنوان مسئول این صندوق‌ها را نگاه کنید؛ می‌آیند و سریع می‌روند. برخی از افراد بعضاً یک سال و برخی دیگر بعضاً کمتر از چند ماه مسئول هستند و برداشته می‌شوند که این برای نظام مدیریتی کشور سم است.

وی بیان کرد: ما باید روی صندوق‌های بازنشستگی نظارت و دقت بیشتری داشته باشیم و کارهایشان هم تعریف داشته باشد. همین که مسئول نمی‌تواند آنجا بماند از دو حال خارج نیست یا در انتخابش دقت نکردیم یا فردی گذاشته‌ایم که خود فرد نتواسته به وظایفش برسد و این یعنی در هر دو صورت دقت کافی نداشته‌ایم.