عضو کارگری شورای عالی از نتایج جلسه روز یکشنبه شورای عالی کار خبر داد و گفت: اصلاح آیین‌نامه دادرسی در این جلسه به سرانجام رسید.

به گزارش ایلنا، علی خدایی گفت: در جلسه روز یکشنبه، اولین موضوع، اصلاح آیین دادرسی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف با هدف الکترونیک شدن دادخواست‌ها بود که به نتیجه مورد قبول رسیدیم.

وی ادامه داد: توانستیم آیین‌نامه دادرسی الکترونیک را تدوین کنیم. این کار در راستای سامانه جامع روابط کار است که این سامانه می‌تواند در کشف کارگاه‌های زیرزمینی و رفع تخلفات کارفرمایان موثر باشد. آیین‌نامه تدوین شده حداکثر تا یک ماه دیگر در کل کشور اجرایی خواهد شد.

وی در تشریح مفاد این آیین‌نامه گفت: این آیین‌نامه حاوی بندهای خوبی‌ست و کارفرمایان را مکلف کرده حتما دادخواست‌ها را الکترونیک ثبت کنند و ابلاغ‌ها را به صورت الکترونیک دریافت کنند. این کار درجه اهمیت بالایی دارد. ما در تلاشیم کارفرمایان را ملزم به ثبت اطلاعات کارگران کنیم.

موضوع دیگری که در جلسه روز یکشنبه مطرح شد، افزایش حق مسکن بود. خدایی در رابطه با مذاکرات این بخش گفت: بحث‌های مفصلی روی حق مسکن داشتیم. گروه کارفرمایی معتقد است که نباید حق مسکن را جداگانه از دستمزد دید و افزایش داد اما در گذشته همواره حق مسکن جدا از بسته مزدی افزایش داشته و به همین ترتیب، گروه کارگری معتقد به افزایش حق مسکن است که البته دولت هم نظر کارگران را قبول دارد. نهایتاً هر سه طرف، راضی به افزایش شدند ولی در مورد اعداد و ارقام و رسیدن به توافق، قرار است جلسه سه‌جانبه دیگری برگزار شود.

عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: هفته آینده نیز جلسه شورای عالی کار برای توافق بر سر افزایش حق مسکن برگزار خواهد شد.

خدایی در رابطه با موضوع افزایش مزد کارگران، با تاکید بر اینکه گروه کارگری از محاسبات دقیق سبد معیشت عقب نخواهند نشست، گفت: این بحث، منتفی‌شدنی نیست. دولت در نهایت مجبور است پایان سال پای میز مذاکره بنشیند و حال که از شهریور ماه بحث ترمیم مزد را به تعویق انداخته‌اند، مجبورند آخر سال همه عقب‌ماندگی‌های مزدی را یک‌جا جبران کنند. 

خدایی تاکید کرد: امسال نمایندگان دولتی و کارفرما، کار سختی را پیش رو دارند و قطعاً ما به عنوان گروه کارگری همه عقب‌ماندگی‌ها را مطالبه خواهیم کرد. امیدواریم تدبیری داشته باشند که بتوانیم با آنها به توافق برسیم وگرنه کار سخت خواهد شد.