نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره اینکه کار هست اما کارگر نیست، گفت: عدم مهارت کارجویان، مشکلات معیشتی جامعه، اجرای نادرست قانون سخت و زیان‌آور و عدم ارتباط بین دانشگاه و تولید باعث شده که در برخی بخش‌ها فرصت شغلی خالی بماند.

علی‌اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: متأسفانه یکی از مشکلاتی که طی یک دهه گذشته به بازار کار ضربه وارد کرد، بحث اجرای بازنشستگی سخت و زیان‌آور گروه شغلی الف بود. مشاغل سخت و زیان‌آور به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ نخست مشاغلی که ذاتاً جزو مشاغل سخت و زیان‌آور نیستند و به عبارتی صفت سخت و زیان‌آوری با ماهیت آن شغل وابستگی دارد اما با به‌کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر مناسب از سوی کارفرما می‌توان سختی و زیان‌آوری آنها را حذف کرد مثل تراشکاری، جوشکاری و... دوم مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان‌آورند و با به‌کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی، صفت سخت و زیان‌آوری آنها کاهش یافته اما همچنان حفظ می‌شود مثل غواصی و کار در معادن.

آهنی‌ها گفت: اینکه گفته می‌شود کار هست و کارگر نیست،‌ به همین علت است که بخش زیادی از کارگران ماهر در کشور به دلیل اجرای اشتباه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شدند و فرصت شغلی آنها برای کارگران ماهر خالی ماند. به جز این مسأله با اجرای نادرست قانون علاوه بر اینکه به کارفرمایان هزینه تحمیل کرده‌ایم, سازمان تأمین اجتماعی مجبور شد 10سال زودتر به نیروی کار حقوق بازنشستگی پرداخت کند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: مسأله دومی که در بازار کار دچار مشکل است این است که نظام آموزشی ما فن‌محور نیست. از سوی دیگر مشاغل دلالی و واسطه‌گری و کاذب درآمد بیشتری نسبت به فعالیت در یک واحد تولیدی دارد. نیروی کار زمانی که با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کند، برای کسب درآمد بیشتر به سمت این مشاغل می‌رود و این مسأله باعث می‌شود که گاهی فرصت‌های شغلی خالی می‌ماند.