نماینده جامعه کارگزاران مخابرات روستایی از تاخیر در پرداخت حقوق تیر ماه انتقاد کرد. جمال ملا در گفت‎وگو با ایلنا گفت: هنوز حقوق تیرماه کارگزاران مخابرات روستایی در برخی استان‌های کشور پرداخت نشده است. او اضافه کرد: به نظر می‌رسد شرکت مخابرات ایران رویه تاخیر در پرداخت حقوق پرسنل خود را تبدیل به عادتی نامتعارف کرده که متأسفانه نمی‌خواهد آن را ترک‌ کند! مدت زمانی‌ست که این شرکت به بهانه عدم توانایی در تأمین نقدینگی جهت پرداخت حقوق به این عادت روی آورده و از تکرار آن ابایی ندارد. ملا تاکید کرد: کارگزاران مخابرات روستایی به دلیل حداقل‌بگیری و مشکلات معیشتی بیشتر از دیگران از این رویه تاخیری آسیب می‌بینند.