به دنبال تجمع تعدادی از کارگران ارکان ثالث وزارت نفت مقابل نهاد ریاست‌جمهوری، برخی از مسئولان ازجمله «روح‌الله بیات» مدیرکل رسیدگی به شکایات و درخواست‌های مردمی مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست‌جمهوری، جلسه‌ای با این کارگران برگزار کردند. به گزارش ایلنا، یکی از کارگران گفت: آقای مدیرکل به موضوع مشکلات ما کارگران ارکان ثالث نفت واقف نبود بنابراین با گوش دادن به مشکلاتمان، به صورت جدی وعده پیگیری و مطرح کردن مشکلات تبدیل وضعیت ما را داد. وی تصریح کرد: خواسته ما کارگران پیمانکاری که در عناوین شغلی کارگری در مناطق نفت‌خیز کشور مشغول کار هستیم، تبدیل وضعیت شغلی با حذف شرکت‌های پیمانکاری است. او گفت: همچنین خواسته ما کارگران پیمانکاری رفع تبعیض در مزد و مزایای مزدی به نسبت همکاران رسمی است. ما پیمانکاری‌ها که به ما کارکنان ارکان ثالث نیز گفته می‌شود، بسیار کمتر از رسمی‌ها درآمد داریم. این کارگر گفت: از نماینده دولت خواستیم تا صدای ما را بشنود و راهی برای کاستن از این تبعیض بیابد.