براساس لایحه برنامه هفتم توسعه، حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای زنان 45 و مردان 50 سال‌ تعیین شده است.

به گزارش ایسنا، براساس آنچه در ماده 66 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده، سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال، شش ماه افزایش‌ می‌یابد. در مواردی که کارفرما، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون باشد، بیمه‌شده در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر می‌تواند پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی همچنان به کار خود ادامه دهد مشروط به اینکه سن وی بالاتر از 65 سال نباشد. براساس این لایحه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و قضات تابع ضوابط و مقررات خود هستند.