نماینده حوزه انتخابیه مهریز در مجلس گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش یک مطالبه مهم است که از سوی مجلس پیگیری می‌شود.

به گزارش ایرنا، محمدرضا صباغیان در نشستی با فرهنگیان شهرستان مهریز افزود: همسان‌سازی حقوق معلمان بازنشسته با شاغلین همواره جزو دغدغه‌های اصلی این قشر است و هرچند تاکنون برای همسان‌سازی اقداماتی صورت گرفته ولی باید فعالیت‌ها در شان فرهنگیان باشد.

وی درباره آزمون استخدامی معلمان خرید خدمات نیز گفت: این موضوع جزو مسائلی است که بارها مطرح شده و مجلس و نمایندگان، حل مطالبات جامعه هدف این طرح را پیگیری می‌کنند.