شریفی‌مقدم: دولت صدای اعتراضات به تعرفه‌گذاری را بشنود

قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در سال ۸۶ در مجلس به تصویب رسید تا بخشی از فاصله بین دریافتی پرستاران و پزشکان جبران شود. این قانون یکی از مطالبات اصلی پرستاران در طول این سال‌ها بود که با وجود وعده‌های بسیار در دوره‌های مختلف اجرایی نشد. اوایل سال گذشته بالاخره آیین‌نامه اجرایی تعرفه‌گذاری مصوب شد و اوایل امسال معوقات آن به حساب پرستاران واریز شد اما این رقم به قدری کم بود که منجر به اعتراض پرستاران شد.

«محمد شریفی‌مقدم» دبیرکل خانه پرستار در این خصوص به ایلنا می‌گوید: پرستاران گروهی هستند که بیشترین خدمات را به بیماران ارائه می‌دهند و تنها گروهی هستند که خدمات آنها تعرفه‌گذاری نشده است. در مقابل حدود ۱۰هزار خدمت پزشکی تعرفه‌گذاری شده که حدود ۹هزار مورد برای پزشکان و هزار مورد برای باقی گروه‌ها به جز پرستاران است.

وی ادامه داد: قرار بود با قانون تعرفه‌گذاری فاصله نجومی حقوق بین پزشکان و پرستاران از بین برود که با این تعرفه‌گذاری، به هیچ وجه این اتفاق نمی‌افتد. طبق این تعرفه‌گذاری برای هر مریضی که روی تخت بیمارستان می‌خوابد در ۲۴ساعت، تعرفه تیم پرستاری تنها ۹۰هزار تومان است. البته گفته شده از ۱۴۰۲ این رقم ۱۵۰هزار تومان شده است.

شریفی‌مقدم گفت: آیا ارزش کل خدماتی که یک تیم پرستاری در طول ۲۴ ساعت در بیمارستان انجام می‌دهد ۹۰هزار تومان است؟ معیار این تعرفه‌گذری را به ما هم بگویند که بدانیم!

وی گفت: از دو سال قبل این تعرفه‌گذاری را غیرعادلانه، غیرکارشاناسانه و غیرقانونی دانستیم و بارها تکرار کردیم اما گوش شنوایی وجود نداشت. الان که این رقم را پرداخت کرده‌اند، واریزی به قدری کم است که منجر به شکایت پرستاران شده است.

دبیرکل خانه پرستار بیان کرد: نکته دیگر این است که پرداختی‌ها براساس بودجه‌ای است که برای تعرفه‌گذاری تعیین شده است. برای این کار ۶میلیارد بودجه تعیین شده بود. پرستاران حدود ۲۰۰هزار نفر هستند. این رقم را تقسیم بر ۱۲ کنیم، چیزی حدود 2.5میلیون تومان می‌شود که اگر از این رقم ۳۰ تا ۴۰درصد بابت کارهای اداری، مدیریتی و آموزشی کم بشود، حدود 1.5میلیون می‌ماند. در پرداخت همین رقم هم برخی جاها کج‌سلیقگی کردند و به دلیل فرمول‌های غیرکارشناسانه، تفاوت‌هایی جزئی در پرداختی‌ها اتفاق افتاده است. البته به نظر می‌رسد ایجاد این تفرقه هم به نوعی برنامه‌ریزی شده باشد و به اعتقاد من اصل مسأله نحوه اجرای تعرفه‌گذاری است و نه بازتوزیع آن.

شریفی‌مقدم گفت: اگر معیار تعرفه‌گذاری را مانند معیار تعرفه‌گذاری پزشکان قرار دهند، کارانه پرستاران به دلیل شمار بالای خدمات پرستاری بیشتر می‌شود. اصل اعتراض ما به این تفاوت درآمد پرستاران و پزشکان است.

دبیرکل خانه پرستار در پایان گفت: در تجمعی که در اهواز انجام شد یکی از پرستاران مدتی مورد برخورد تهدیدآمیز قرار گرفت که این رفتار با پرستاران به هیچ وجه قابل قبول نیست. پرستاران تحت فشارهای مختلف هستند و به دلیل کمبود پرستار فشار کاری بالایی را تحمل می‌کنند. از طرفی وضعیت معیشتی بدی دارند و برای یک زندگی ساده باید دو تا سه شیفت کار کنند. کار آنها بسیار سخت است و مسئولان باید صدای آنها را بشنوند.