فعالان پویش طرح ساماندهی استخدام دولتی، از اظهارات «عیسی‌زاده» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ابزار خرسندی کردند. آنها گفتند امیدواریم تا قبل از پایان بهار، کار به پایان برسد و دوباره کار را عقب نیندازند.

عیسی‌زاده در برنامه تلویزیونی صف اول گفت: ما به جد به دنبال تصویب طرح ساماندهی هستیم و روند رفع ابهامات طرح را با سرعت به پیش می‌بریم. او با بیان اینکه عده‌ای اطلاعات غلط به مجمع تشخیص مصلحت داده‌اند و مدعی شده‌اند طرح بار مالی دارد، افزود: این طرح هیچ‌گونه بار مالی ندارد و به دوستان توصیه می‌کنم اطلاعات غلط ندهند.

ظاهراً جلسات مشترک مجلس با سازمان امور استخدامی و شورای نگهبان با هدف رفع ابهامات طرح ساماندهی در هفته آتی ادامه خواهد داشت و تا امروز دو نشست مشترک در همین رابطه برگزار شده است.

فعالان پویش طرح ساماندهی بعد از دستور رئیس جمهور مبنی بر حذف پیمانکاران به ادامه کار امیدوار شده‌اند و توقع دارند در تابستان امسال دیگر پیمانکاران در پروژه‌های مختلف حذف شده باشند.