معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حوادث ناشی از کار در کشور در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۲درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌حسین رعیتی‌فرد بیان کرد: پارسال هفت هزار و ۹۵۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۷۱۱ نفر فوتی در پی داشت اما در سال ۱۴۰۰ به تعداد هشت هزار و ۹۳۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که منجر به فوت ۷۷۰ نفر شد. وی گفت: روزانه هفت هزار و ۶۰۰ نفر در جهان بر اثر حوادث ناشی از کار در جهان فوت می‌کنند که میزان فوتی‌های ناشی از کار در ایران از رنج جهانی پایین‌تر است اما باید تلاش کرد حفاظت و صیانت از نیروی کار به حدی برسد که تعداد به حداقل برسد. رعیتی‌فرد گفت: ۷۳درصد از حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی رخ می‌دهد که براین اساس طرح ملی برای حضور بازرسان ویژه نیروی کار در کارگاه‌های ساختمانی در کل کشور به اجرا می‌رسد.