مدیرعامل تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه یکی از بخش‌هایی که برای این سازمان در اولویت است، حل چالش ناترازی مالی است، گفت: در سال گذشته بالغ بر ۱۰۶هزار میلیارد تومان از بدهی‌های تأمین‌اجتماعی که به‌صورت تسهیلات از منابع بانک‌ها استفاده شده بود، بازپرداخت شد و برای امسال مصمم هستیم با برنامه مدون کوتاه‌مدت و میان‌مدت نسبت به پایدارسازی منابع صندوق تأمین‌اجتماعی و کاهش این ناترازی‌ها اقدامات مناسبی داشته باشیم. به گزارش توسعه ایرانی، هاشم موسوی توجه به معیشت بازنشستگان و توسعه خدمات درمانی را از اولویت‌های تامین اجتماعی برای ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف اعلام کرد. وی گفت: تأمین‌اجتماعی در بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً روزانه یک میلیون خدمات درمان سرپایی و ۱۳هزار مورد بستری به افراد تحت پوشش و افراد بیمه‌شده تأمین‌اجتماعی ارائه می‌دهد. وی با اشاره به اهمیت توسعه درمان مستقیم به لحاظ کمی و کیفی یادآور شد: در سال گذشته ۹۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه مراکز درمان مستقیم اختصاص یافت که این رقم امسال به ۱۱هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه وایجاد و جایگزینی مراکز ملکی تأمین‌اجتماعی پیش‎بینی شده است.