رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: نتایج مذاکرات اخیر نشان می‌دهد ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی اعمال خواهد شد و موضوع حق عائله‌مندی هم بازنگری خواهد شد. فکر می‌کنم احکام بازنشستگان در اردیبهشت ماه نهایی شود.

به گزارش ایلنا، حسن صادقی در جلسه ماهانه اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: موضوع ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی را پیگیری کردیم. مطابق اطلاعاتی که ما به دست آورده‌ایم تامین اجتماعی نظر مثبتی برای پرداخت ۲۵درصد دارد اما در مورد نحوه پرداخت این ۲۵درصد اطلاعاتی نداریم. هنوز مشخص نیست این ۲۵درصد بعد از افزایش حقوق اعمال می‌شود یا قبل از آن. نمایندگان کانون در حال توافق بر سر این موضوع هستند.

وی بیان کرد: در مورد حق عائله‌مندی نیز صحبتی با معاونت تامین اجتماعی داشتیم. حق عائله‌مندی، منطبق با آنچه بازنشستگان دولتی می‌گیرند، نیست. صحبت من این بود که اگر قرار است حق عائله‌مندی را پرداخت کنید متناسب با مصوبه دولت این کار را انجام دهید. طبق مصوبه ترمیم حقوق، دولت حق عائله‌مندی را برای کارمندان و بازنشستگان خود افزایش داد به گونه‌ای که بازنشستگان کف‌بگیر تأمین اجتماعی ۹۰۰هزار تومان از بازنشستگان دولتی عقب‌تر هستند. اراده معاونت سازمان را بر این دیدم که در این خصوص کاری انجام دهد. البته مناقشاتی بر سر این موضوع وجود دارد اما به هر حال گفته شده قرار است بازنگری‌ای در خصوص حق عائله‌مندی صورت بگیرد.

صادقی در پایان گفت: چیزی که می‌دانیم و در مذاکرات غیررسمی به آن رسیدیم این است که هم ۲۵درصد اعمال خواهد شد و هم موضوع حق عائله‌مندی بازنگری خواهد شد. فکر می‌کنم احکام بازنشستگان در اردیبهشت ماه نهایی شود.