معاون اول رئیس‌جمهور، تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی را که  به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ موارد تعیین شده در خصوص تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم تنظیم شده است.

مطابق این تصویب‌نامه جدای از افزایش میزان حقوق و دستمزد اعلام شده، سایر حقوق ازجمله حق عائله‌مندی و حق اولاد نیز افزایش یافته است.