نمایندگان دولت مانع از محاسبه نرخ واقعی سبد معیشت هستند

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه روند تعیین سبد معیشت امسال بسیار طولانی شده و علت آن نیز رویکرد نادرست دولتی‌ها و کارفرمایان است، می‌گوید: به نظر می‌رسد نمایندگان دولت در کمیته دستمزد به دنبال عددسازی هستند و بحث‌های علمی و کارشناسی را کنار گذاشته‌اند.

علی خدایی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه این عددسازی‌ها می‌تواند هدفمند و با هدف پایین کشیدن عدد سبد معیشت باشد، اضافه می‌کند: نمایندگان دولت در مقوله سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار، کارگران را در دهک‌های پایین‌تر و در بعد خانوار در دهک‌های بالاتر در نظر می‌گیرند که باعث می‌شود عدد سبد معیشت تعمدانه پایین بیاید. به گفته وی، دلیل طولانی شدن جلسات کمیته دستمزد و عدم حصول توافق، رویکرد نادرست و غیرعلمی نمایندگان دولت و کارفرما به خصوص نماینده وزرات اقتصاد در این کمیته سه‌جانبه است که به شدت دنبال پایین آوردن نرخ سبد معیشت هستند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: دوشنبه نشست سه‌جانبه شورای عالی کار با موضوع دستمزد سال آینده برگزار می‌شود. قبل از آن، باید نرخ سبد معیشت نهایی شود. دولتی‌ها به قصد تاثیرگذاری بر مذاکرات مزدی به دنبال پایین کشیدن عدد سبد معیشت هستند اما نمایندگان کارگری کمیته دستمزد بر رویکرد علمی و کارشناسی محاسبات پافشاری می‌کنند.

خدایی با بیان اینکه برای رسیدن به تفاهم با دولت و کارفرمایان تلاش می‌کنیم، می‌افزاید: اعداد صحیح و کارشناسانه باید ملاک محاسبه قرار بگیرد. اگر طرف‌های مذاکره با این رویه علمی و قانونی همکاری نکنند و توافق حاصل نشود، از سبد معیشت خودمان که توسط گروه کارگری محاسبه شده رونمایی می‌کنیم. جامعه هدف باید بداند که چگونه حقوق مزدی‌شان به بازی گرفته می‌شود. وی تاکید می‌کند: امیدواریم کارفرمایان و نمایندگان دولت حاضر به پذیرش این واقعیت بشوند که اوضاع معیشت کارگران بحرانی‌ست و باید افزایش دستمزد مطابق با تورم هزینه‌های زندگی صورت گیرد.