نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: منتظر گزارش کمیته مزد در جلسه شورای عالی کار برای تعیین هزینه سبد معیشت و سپس چانه‌زنی درباره دستمزد کارگران هستیم. هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: موضع کارگران این است که مانند سنوات گذشته عدد و رقم سبد معیشت تعیین شود و سپس با ملاک قرار دادن به آن وارد چانه‌زنی مزدی شویم. وی با اشاره به اینکه روز 22 اسفند ماه، جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد این جلسه، جدی باشد. نمایندگان کارگران منتظر گزارش کمیته مزد درباره هزینه‌های سبد معیشت در جلسه شورای عالی کار هستند تا بتوانند با ملاک قرار دادن آن مذاکرات مزدی را به صورت جدی آغاز کنند. ابوی افزود: محاسبه سبد معیشت بسیار واضح است. اگر بخواهیم به داده‌های رسمی مرکز آمار ایران استناد کنیم، هزینه سبد معیشت نزدیک 18میلیون تومان می‌شود. وی اظهار کرد: سال گذشته وقتی سبد معیشت را می‌بستیم هر کیسه برنج که به قیمت دولتی توزیع می‌شد، 170هزار تومان بود و هم اکنون به 350 تا 400هزار تومان افزایش یافته و دو برابر شده است. در مورد گوشت هم سال گذشته هر کیلو گوشت منجمد که به نرخ دولتی توزیع می‌شد، 50هزار تومان بود و اکنون به بیش از 200هزار تومان رسیده که طبعاً دستمزد 1402را تحت تاثیر قرار می‌دهد.