معاون درمان تأمین‌اجتماعی گفت: افزایش سهمیه بیمه قالیبافی منوط به تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. به گزارش ایسنا، مهدی اسلامی با بیان اینکه برای تأمین پزشک و کادر پزشکی در مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی در شهرهای مختلف نیازمند همکاری جدی‌تر دانشگاه‌های علوم پزشکی هستیم، گفت: با توجه به سهم بخش درمان تأمین‌اجتماعی در نظام سلامت کشور و تولید و ارائه خدمات‌درمانی انتظار می‌رود دانشگاه‌های علوم پزشکی بخشی از نیروهای آموزش‌دیده در حوزه پزشکی و پرستاری را در اختیار مجموعه‌های درمانی تأمین‌اجتماعی قرار دهند. وی گفت: با اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی و پس از تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون، کارگران ساختمانی حائز شرایط از این امکان استفاده خواهند کرد و امیدواریم مشکل تخصیص سهمیه حل شود. وی افزود: در زمینه بیمه قالیبافان نیز افزایش سهمیه بیمه قالیبافی، منوط به تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.