تجمع بازنشستگان مس سرچشمه


در تهران

بازنشستگان مس سرچشمه روز گذشته در تهران تجمع کردند. این بازنشستگان می‌گویند: در تهران و مقابل دفتر شرکت ملی صنایع مس ایران در خیابان ولیعصر جمع شدیم. در کرمان نیز بازنشستگان مقابل دفتر اصلی کارخانه تجمع کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، این بازنشستگان مطالبه اصلی خود را حفظ استقلال صندوق بازنشستگی مس می‌دانند و می‌گویند: پنجم اسفند ۱۴۰۰، صندوق مس را بدون رضایت سهامداران به زیرمجموعه وزارت رفاه منتقل کردند در حالی‌که صندوق و تمام دارایی‌های آن متعلق به ما بازنشستگان است و از محل اندوخته ما ایجاد شده است.

آنها می‌گویند: با این روند صندوق مس به تدریج از میان می‌رود و بازنشستگان را به صندوق تامین اجتماعی منتقل خواهند کرد. این مساله باعث می‌شود امتیازات و مزایای مزدی ما کاهش یابد.