بازنشستگان مخابرات صبح دیروز (سوم بهمن ماه) در استان‌های تهران، اصفهان، یزد، کردستان، اردبیل، لرستان، گیلان، اراک و خراسان رضوی در اعتراض به‌ عدم اجرای آیین‌نامه ۸۹، افزایش سهم بیمه تکمیلی بازنشستگان و عدم پرداخت رفاهیات و سهم خواروبار از دی ماه سال ۱۴۰۰ تا امروز تجمع کردند. یکی از این بازنشستگان به ایلنا گفت: مخابرات سهم بیمه تکمیلی بازنشستگان را ۳۰درصد افزایش داده طوری که قبلا بازنشستگان ۲۰درصد سهم بیمه تکمیلی را پرداخت می‌کردند و ۸۰درصد باقی را شرکت می‌داد اما الان این سهم ۵۰ - ۵۰ شده است. به گفته بازنشستگان، کسر سهم ۵۰درصدی حق بیمه تکمیلی از حقوق بازنشستگان، باعث کاهش مستمری شده است. آنها می‌گویند: در شرایطی که نرخ تورم بالا رفته و هزینه‌های زندگی افزایش پیدا کرده، کسر ۵۰درصدی حق بیمه مشکلات معیشتی را بیشتر می‌کند.