۷۰ نفر از کارگران شرکتی که براساس بخشنامه وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها، باید از نیروی شرکتی به قرارداد مستقیم تبدیل وضعیت می‌شدند هنوز حکمی دریافت نکرده‌اند.

تعدادی از این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا، از بلاتکلیفی وضعیت جذب خود گفتند. این کارگران که طی بخشنامه‌ای، بعد از قبولی در امتحان آزمون استخدامی، مشمول تبدیل وضعیت شده‌اند، می‌گویند: به دلیل رأیی که شهریور ماه از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در پی شکایت یکی از شاکیان بخش خصوصی صادر شده، از تبدیل وضعیت کارگران جلوگیری می‌شود.

طبق ماده ۴ قانون آیین دادرسی و ماده ۱۳ دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است و عطف به ماسبق نمی‌شود. کارگران با استناد به این ماده قانونی خواستار تبدیل وضعیت خود هستند و جلوگیری از صدور حکم خود را خلاف قانون می‌دانند.