عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری گفت: کمبود نیرو صدمات جبران‌ناپذیری را به بخش پرستاری و مراکز درمانی کشور وارد کرده و می‌کند. براساس آمارهای ارائه شده، کشور با کمبود شدید نیروی پرستاری روبه‌روست که اگر این کمبود جبران شود به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر خواهیم شد.

به گزارش سازمان نظام پرستاری، علیرضا سعادت‌جو افزود: یکی از موانع خدمتی برای پرستاران کمبود شدید نیروی انسانی در پرستاری است. براساس استانداردهای جهانی یکی از معیارهای صحیح در بخش پرستاری این است که به ازای هر تخت، 2.5نفر نیروی پرستاری داشته باشیم.

وی ادامه داد: در یک مقطع زمانی با استخدام نیروی پرستاری این امید ایجاد شد که به استانداردهای قابل قبول نزدیک شویم اما متأسفانه در این دو سال اخیر به دلایل مختلف ازجمله مهاجرت پرستاران، ابتلا به کرونا و شهید خدمت شدن آنها، بازنشسته شدن پرستاران، افزایش تخت‌های بیمارستانی و... تعداد پرستاران نسبت به هر تخت کاهش قابل توجهی داشته است.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری گفت: کمبود نیرو باعث می‌شود، پرستاران مجبور به اشتغال در چند شیفت شوند و گاهی شیفت اجباری هم داشته باشند. این موضوع باعث خستگی بیش از اندازه پرستاران می‌شود و علاوه بر صدمات جسمی و روحی از نظر دوری از خانواده نیز دچار مشکل و آسیب می‌شوند.