بازنشستگان کارگری شهرستان‌های شوش، کرخه و هفت‌تپه با تجمع مقابل ادارات تامین اجتماعی این شهرها، خواستار بهبود وضعیت معیشتی و حقوقی خود شدند. به گزارش ایلنا، روز گذشته (هجدهم دی ماه) جمعی از بازنشستگان کارگری در شهرستان‌های شوش، کرخه، هفت‌تپه و شهر حر با حضور مقابل ادارات تامین اجتماعی محل اقامت خود، خواستار توجه به مطالبات و خواسته‌های خود شدند. اجرای ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی، پرداخت عیدی سالیانه به میزان شاغلین مشمول قانون کار، اجرای طرح قانون الزام و حذف بیمه مکمل یا پرداخت کامل سرانه حق بیمه تکمیلی توسط سازمان و پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی در جهت بهینه‌سازی و رفاه بیمه‌شدگان و بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان تامین اجتماعی ازجمله مطالبات این بازنشستگان است. این بازنشستگان افزایش حقوق خود را تورم‌زا نمی‌دانند و می‌گویند: این حق ما است که براساس تورم حقوقمان افزایش پیدا کند و خواسته اضافه‌ای نداریم چون حق قانونی ماست.