ماهی ۱۷هزار میلیارد تومان مستمری پرداخت می‌کنیم

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه این صندوق در دو یا سه بخش ازجمله فولاد و پتروشیمی می‌توانست درست و براساس برنامه‌ریزی کارشناسی و دقیق عمل کند تا نیاز امروز صندوق را تا حدی برطرف کند، گفت: صندوق باید وابستگی خود را به دولت کاهش دهد و تنها راه برای این کار تجدیدنظر در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های حوزه اقتصادی است. به گزارش ایسنا، ترکی تصریح کرد: درحال حاضر ماهانه بیش از ۱۷هزار میلیارد تومان حقوق بازنشستگی پرداخت می‌شود که ۹۰درصد یا بیشتر از آن را دولت تامین می‌کند، ضمن اینکه دولت نمی‌تواند هر ساله ۱۰درصد، ۲۰درصد یا بیشتر هم به آن اضافه کند. بنابراین صندوق باید در یک برنامه ۵ساله دقیق و کارشناسی در حوزه اقتصادی خود تحول ایجاد کند و سهم این بخش را از منابع حقوق بازنشستگان به شدت افزایش دهد تا پاسخگوی نیازهای آتی بازنشستگان باشد.