دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بر ضرورت ترمیم دستمزد کارگران و جبران هزینه‌های معیشتی آنها تاکید کرد و گفت: انتظار داریم در بحث حمایت‌های نقدی یا غیرنقدی و اختصاص سبد کالا یا کالابرگ خانوارهای کارگری هم مدنظر قرار گیرند. هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هزینه‌های سبد معیشت کارگران به دلیل افزایش اجاره‌بها و هزینه‌های خوراک و درمان افزایش یافته و ما از آن نقطه مطلوبی که کارگران در شرایط موجود از یک رفاه نسبی برخوردار باشند، فاصله زیادی داریم. وی ادامه داد: طبق آمارها سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده تولید بین ۷ تا ۸درصد است و نمی‌تواند در تورم یا افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار باشد لذا افزایش نرخ تورم را باید در بخش‌های دیگر جست‌وجو کرد. ابوی تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و عقب‌ماندگی مزدی کارگران از سال‌های گذشته لازم است ترمیم حقوق کارگران در دستور کار قرار گیرد زیرا طبق گزارش‌ها، در سال‌جاری ماندگاری در مشاغل ۳۰درصد افزایش یافته و افزایش ۵۷درصدی دستمزد در این زمینه اثرگذار بوده است. وی با تاکید بر حمایت دولت از تولید و کارفرمایان گفت: اگر کارفرمایان در زمینه حق بیمه، مالیات و تامین مواد اولیه حمایت ببینند از افزایش حقوق کارگران استقبال می‌کنند. دولت باید در بحث تعیین دستمزد به نقش و تعهد خود در قبال هم کارگر و هم کارفرما عمل کند.