عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: حاشیه‌نشینی تابع مسائل اقتصادی ازجمله نظام بازار، مسکن و نابرابری‌های اجتماعی است و رفع آن مستلزم نگاه فرابخشی و قرارگرفتن در اولویت سیاست‌گذاری دولت به ویژه برنامه هفتم توسعه است. احمد نادری در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، حاشیه‌نشینی را از مسائل مهم در کلانشهرها دانست و گفت: مدیریت این پدیده در چارچوب برنامه‌های بخشی و حوزه‌ای نمی‌گنجد و کنترل و کاهش این پدیده در گرو اتخاذ برنامه‌های فرابخشی است. وی، نوسانات ارزی، تورم و گرانی‌های اخیر و مهاجرت‌های بی‌رویه به کلانشهرها را موید وابستگی پدیده حاشیه‌نشینی به عرصه‌هایی دانست که در مدار برنامه‌های کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی قرار نمی‌گیرند.