کارگران پروژه آزادراه منجیل به رشت از پرداخت بخشی از مطالبات مزدی خود خبر دادند. به گزارش ایلنا، این کارگران می‌گویند: شش ماه از ۸ ماه حقوق معوق خود را دریافت کرده‌ایم و در حال حاضر، دو ماه باقیمانده که امیدواریم هرچه زودتر مابقی آن پرداخت شود. این کارگران که از شهرستان‌ها مختلف برای کار در این پروژه به رودبار و منجیل مهاجرت کرده‌اند، افزودند: در طول کار حقوق به موقع دریافت نکرده‌ایم و همواره چشم‌مان در انتظار پرداخت حقوق بوده است. به ادعای یکی از کارگران، در ۸ کیلومتر باقیمانده محدوده کوهستانی آزادراه منجیل به رشت در محدوده شهر رودبار، دو شرکت اصلی و چندین شرکت دسته دوم برای ساخت جاده و چندین تونل و پل فعال بودند که با متوقف شدن تعدادی از این کارگاه‌ها، کارگران شاغل در آنها نیز بیکار شده‌اند. وی گفت: پروژه عمرانی قزوین به رشت با سرمایه دولت از زمان دولت احمدی‌نژاد شروع به کار کرده که با افتتاح بخش زیادی از این آزادراه، هم‌اکنون فقط هشت کیلومتر از آن باقی مانده که بخشی از آن از مهر ماه سال گذشته (۱۴۰۰) متوقف شده است.