فعالان پویش طرح ساماندهی استخدام دولتی از عملکرد صداوسیما انتقاد کردند. این عده در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: دوشنیه شب «قالیباف» رئیس مجلس با شبکه یک سیما گفت‌وگوی زنده داشت. ما اعضای پویش طرح ساماندهی بالای سه هزار پیامک به شبکه یک سیما ارسال کردیم و درخواست کردیم که تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را از رئیس مجلس پیگیری کنند اما هیچ تاثیری نداشت و حتی یک سوال ساده در این رابطه نپرسیدند! آنها ضمن انتقاد از این بی‌توجهی افزودند: گویا صداوسیما حامی پیمانکاران است و با حذف دست‌های واسطه مخالف است. چه منافعی دارند که حاضر نیستند حتی یک سوال از رئیس مجلس بپرسند. هزاران خانواده در کشور منتظر تصویب این طرح هستند. سه هزار پیامک دادیم اما یک سوال هم نپرسیدند!