تجربه مواجهه ایران با کرونا را به جهانیان عرضه کنید!

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه سازمان بین‌المللی کار می‌تواند تجربه ایران را در برنامه و رویکردهای مدیریت بازسازی پس از بحران کرونا بازتاب دهد، گفت: طبق آمارهای موجود ۸۰درصد از افراد بیکار شده در کرونا مشمول بیمه بیکاری شده‌اند.

به گزارش «توسعه ایرانی»، صولت مرتضوی در مجمع عمومی هفدهمین نشست منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه سازمان بین‌المللی کار در سنگاپور، در سخنرانی ویدئوکنفرانسی، با تشکر از «ژیلبرت هونگبو» مدیرکل سازمان بین‌المللی کار برای تهیه گزارش تحولات دنیای کار در ۶ سال گذشته در منطقه آسیا و اقیانوسیه با تمرکز بر آثار بحران اخیر کووید۱۹ افزود: این گزارش به خوبی نشان می‌دهد که بازسازی نابرابر کشورهای منطقه یک تهدید جدی است. به‌طور خاص ناهمزمانی خروج کشورها از این بحران و تشدید نابرابری‌ها چه در بین و چه در درون کشورها نگران‌کننده است.

مرتضوی گفت: بحران کرونا نقش نارسایی‌های ساختاری مرتبط با کار شایسته و رشد فراگیر را در آسیب‌پذیری نظام‌های اشتغال و بازار کار کشورها در مقابل شوک‌ها و بحران‌ها آشکار کرده و تاب‌آوری آنها را به چالش کشید.

وی این نشست را فرصتی دانست تا با تکیه بر درس‌های آموخته‌شده از این بحران، در مورد لوازم رفع این نقایص ساختاری با تکیه بر سه‌جانبه‌گرایی، نظام همکاری‌های منطقه‌ای و نقش راهنمایی سازمان بین‌المللی کار گفت‌وگو کنیم.

مرتضوی تصریح کرد: بحران کرونا در کشور ما موجب وارد آمدن آسیب فراوان به بسیاری از اصناف و از بین رفتن بیش از یک میلیون شغل به خصوص در بخش خدمات و به دنبال آن کاهش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی منفی شد.

وزیر کار تاکید کرد: در دوران کرونا بسته جبرانی اقتصادی به مبلغ ۵۰هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شد تا با تزریق به صندوق بیمه بیکاری از افرادی که با تعطیلی مشاغل در اپیدمی کرونا از ادامه کار بازماندند، حمایت شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات کلیدی و متمایز در جهت افزایش تطابق بین دستمزد نیروی کار با هزینه‌های معیشت و افزایش قدرت خرید خانوار، افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ بوده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: ایران توانست کارنامه موفقی در مهار بحران کرونا را ثبت کند.