پرستاران شرکتی می‌گویند دوازده روز از ششم آذر ماه هم گذشته اما خبری از تصویب طرح ساماندهی در مجلس نیست. به گزارش ایلنا، «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، کلیدواژه‌ای‌ست که ما را با آن بیش از یک سال است معطل و امیدوار نگه داشته‌اند». اسدی یک پرستار شرکتی در استان تهران است که از تعلل طولانی نمایندگان مجلس انتقاد دارد. او می‌گوید: از ششم آذر هم چند روز گذشت اما خبری از تصویب طرح نیست. یادمان نرفته قبل از تعطیلات مجلس اعضای کمیسیون اجتماعی در مصاحبه‌های گوناگون وعده می‌دادند که ششم آذر و بعد از پایان تعطیلی مجلس، طرح ساماندهی اولین طرح صحن است.

او ادامه می‌دهد: در روزهای اخیر نیز نمایندگان مجلس وعده دادند وضعیت آمدن آن به صحن را از هیات رئیسه مجلس پیگیری می‌کنند. همه نمایندگان در سخن طرفدار پروپاقرص تصویب طرح ساماندهی هستند اما در عمل پا پس می‌کشند. در بهار امسال خبر آمد که رئیس مجلس نیز طرفدار تصویب طرح است اما بعد از گذشت نه ماه هنوز طرح را به صحن نیاورده‌اند. ماه قبل صد نماینده نامه نوشتند و خواستار دوفوریتی طرح شدند ولی باز هم خبری نشد. به گفته اسدی، اگر هفته بعد طرح ساماندهی به صحن نیاید، یعنی لابی‌های پیمانکاران پشت پرده خوب عمل کرده‌اند و نمایندگان کاری نکرده‌اند و قصدشان معطل کردن جامعه هدف و وعده‌درمانی‌ بوده است. این پرستار شرکتی تاکید می‌کند: در یک سال اخیر، ما پرستاران شرکتی فقط هزینه داده‌ایم؛ تعدیل شده‌ایم و آینده خود را از دست داده‌ایم. تنها امیدمان به طرح ساماندهی بود. امروز حدود 100هزار پرستار در کشور بیکار هستند. پرستاران  ۸۹ روزه بعد از کرونا بیکار شدند و وزارت بهداشت اهتمامی برای تغییر اوضاع ندارد. نمایندگان مجلس نیز امروز و فردا می‌کنند و در عمل اتفاق مثبتی نمی‌افتد.