معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری جزئیات ترمیم حقوق بازنشستگان و موظفین این صندوق را تشریح کرد.

به گزارش توسعه ایرانی، اکبر شیرمحمدی با اشاره به جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان کشوری گفت: براساس بند (۱-۲) ماده واحده قانون مجلس، مبلغ ۹۰۰هزار تومان به حقوق بازنشستگان و موظفین مشمول قانون بودجه ۱۴۰۱ از تاریخ اجرای قانون که ابتدای مهرماه ۱۴۰۱ است و همچنین به میزان ۵درصد حقوق شهریور ماه، برای تعداد یک میلیون و ۵۸۹هزار نفر از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران ذینفع اضافه شده است.

وی به افزایش ۵۰درصدی مبلغ کمک هزینه عائله‌مندی بازنشستگان کشوری اشاره کرد و گفت: این مبلغ از ۴۰۷هزار و ۳۸۹ تومان به مبلغ ۶۱۱هزار و ۸۴ تومان افزایش یافته است. تعداد افراد مشمول این کمک هزینه ۹۶۷هزار و ۸۹۰ نفر است.

معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری همچنین تصریح کرد: مبلغ حق اولاد نیز به ازای هر فرزند با افزایش ۱۰۰درصدی از مبلغ ۱۰۵هزار و ۶۱۹ تومان به مبلغ ۲۱۱هزار و ۲۳۹ تومان بهبود یافته است. البته با توجه به عدم بارگذاری اطلاعات افزایش مبلغ عائله‌مندی و اولاد توسط دستگاه‌ها، افزایش حق عائله‌مندی، اولاد و معوقات مهر ماه و آبان ماه همراه با حقوق آذر ماه پرداخت خواهد شد.

وی یادآور شد: مطابق توضیحات تبصره بند (۱-۲) برای افرادی که پس از اجرای این قانون یعنی پس از تاریخ اول مهر ۱۴۰۱ بازنشسته شده یا می‌شوند نیز ۹۰۰هزار تومان به حقوق بازنشستگی آنان اضافه می‌شود.

به گفته شیرمحمدی، با افزایش‌های صورت گرفته، میانگین حقوق بازنشستگان کشوری از مبلغ ۷میلیون و ۹۵۳هزار و ۵۴۶ تومان در نیمه اول سال ۱۴۰۱، به مبلغ ۹میلیون و ۲۴۱هزار و ۲۹۸ تومان در مهر ماه سال جاری (به طور میانگین ۱۶.۲درصد) ترمیم یافته که افزایش‌های مربوط به عائله‌مندی و حق اولاد نیز مازاد بر آن خواهد بود.

طبق این گزارش، بازنشستگان کشوری با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری یک روز پس از پرداخت حقوق آبان ماه می‌توانند نسبت به دریافت فیش حقوقی خود اقدام کنند.