نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که اجرای قانون افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان از مهر ماه خواهد بود و به احتمال زیاد این قانون از اواخر آبان اجرایی شده و دولت معوقه مهر را نیز پرداخت می‌کند.

به گزارش ایسنا، ولی اسماعیلی ادامه داد: اجرای این قانون بر عهده دولت است لذا به احتمال زیاد این قانون از آبان ماه اجرا می‌شود و دولت معوقه مهر را نیز پرداخت می‌کند.

وی همچنین به مصوبه مجلس در تخصیص ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای اجرای فوق‌العاده ویژه مشاغل کارکنان دولت اشاره و اظهار کرد: اینکه فوق‌العاده ویژه مشاغل مشمول کدام دستگاه‌ها و با چه درصدی شود، در اختیار دولت است و مشخصا متولی آن سازمان امور استخدامی است. مجلس این اختیار را به دولت داده که تا ۵۰درصد فوق‌العاده مشاغل را اجرایی کند.