نماینده کاشمر در مجلس گفت: اگر می‌خواهید کار در کشور رونق بگیرد باید سهم کارفرما در بیمه را کم کنیم تا کارفرما نیروی بیشتری بگیرد و کارگران را بیمه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نیک‌بین صبح دیروز در تذکر شفاهی خود در مجلس گفت: اوضاع کار و کارگری در کشور بسیار خراب است چرا که نگاه جامعی به کار و کارگری نداریم. اگر می‌خواهیم در مورد بیمه رانندگان، کامیون‌داران و تاکسی‌داران تصمیم بگیریم باید سختی کار آنها، سهم کارفرما و سهم دولت را در نظر داشته باشیم.

وی تصریح کرد: رانندگان، تاکسی‌داران و کامیون‌داران در سراسر کشور بعضاً بیش از ۴ سال باید برای بیمه در نوبت باشند.

نماینده کاشمر در مجلس گفت: زمانی که به وزارت کار مراجعه می‌کنیم می‌گویند پول نداریم. اگر سری به حقوق‌های کارمندان تأمین اجتماعی بزنید با ارقام نجومی مواجه خواهید شد. خوب باید بخشی از این هزینه‌ها را کم کنند و به سمت بیمه رانندگان ببرند.

نیک‌بین اظهار داشت: چرا امروز بسیاری از کارفرماها، کارخانجات و صنایع کوچک و بزرگ نمی‌توانند کارگران و رانندگان را بیمه کنند؟ این به علت آن است که سهم بیمه در سمت کارگر و کارفرما بسیار زیاد است.