آبان هم تمام شد و خبری از تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نیست. مسئولان وزارت بهداشت در شهریور وعده دادند تعرفه‌گذاری با چند هفته تاخیر اجرایی می‌شود اما با گذشت دو ماه خبری از تحقق این وعده نشد.به گزارش ایلنا، سازوکار تعرفه‌گذاری مصوب، مورد تایید پرستاران و فعالان صنفی کادر درمان نیست اما همین تعرفه‌گذاری هم هنوز روی زمین مانده است. این امر موجب انتقاد جدی فعالان صنفی واقع شده است.جواد توکلی در این رابطه می‌گوید: با عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری آن هم پس از ۱۵ سال از تصویب قانون و در سومین سال حکم حکومتی رهبری، پرستاران دریافتند که وعده‌ها محملی برای تحقق ندارند.وی ادامه می‌دهد: این همه وعده دادند اما عمل به وعده‌ها در کار نبود. حالا پرستاران منتظر استعفای معاون پرستاری وزارت بهداشت، رئیس کل سازمان نظام پرستاری و اعضای شورای عالی پرستاری هستند چون دیگر هیچ بهانه‌ای قابل قبول نیست.«محمد شریفی‌مقدم» دبیر کل خانه پرستار نیز در این رابطه گفت: در پانزدهمین سال از تصویب تعرفه‌گذاری، حتی برای ساکت کردن جامعه پرستاری هم نتوانستند این قانون بر زمین مانده را اجرا کنند.او ادامه می‌دهد: گر چه روش اجرای تعرفه‌های پرستاری، مورد قبول جامعه پرستاری نیست اما در اجرای همان روش غیرقانونی و غیرکارشناسی اجرای قانون تعرفه‌گذاری هم ناتوان مانده‌اند. معلوم نیست چه تصوری در مورد پرستاران و جامعه پرستاری کشور دارند.