یک فعال صنفی بازنشستگان از تبعیض در مواجه دولت با این قشر انتقاد کرد و گفت: کارگران بازنشسته توقع دارند امسال براساس قانون و به اندازه کارگران شاغل، عیدی پایان سال بگیرند.

سیداحمد حسینی در گفت‌وگو با ایلنا می‌گوید: واجب‌ترین قشر برای ترمیم مزد، کارگران شاغل و بازنشسته هستند. متوسط حقوق بازنشستگان کارگری زیر هشت میلیون تومان است، با این حال، نه دولت و نه مجلس، برنامه‌ای برای افزایش حقوق این گروه از بازنشستگان در نیمه دوم سال ندارند.

به گفته وی، بازنشستگان کارگری بعد از ماه‌ها انتظار از افزایش مزد مصوب شورای عالی کار بهره‌مند شدند و دقیقاً بعد از پایان این ماجرا به صرافت افتادند دریافتی بازنشستگان صندوق‌های دولتی را افزایش دهند.

حسینی به مساله عیدی پایان سال بازنشستگان کارگری هم اشاره کرده و می‌گوید: کارگران بازنشسته توقع دارند امسال براساس قانون و به اندازه کارگران شاغل عیدی پایان سال بگیرند. عیدی کارگری، حداقل دو برابر حداقل حقوق است اما تامین اجتماعی هر سال به بازنشستگان خود عیدی کارمندی می‌پردازد. وقتی ما از همه مزایای کارمندی بی‌نصیب هستیم چرا باید پایان سال یک‌شبه کارمند شویم و عیدی کارمندی بگیریم؟ او تاکید می‌کند: توقع داریم امسال از همین حالا تامین اعتبار پرداخت عیدی کارگری را انجام دهند و به تمام مستمری‌بگیران صندوق تامین اجتماعی به اندازه کارگران شاغل عیدی بپردازند.