مدیرکل امور بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از برقراری مجدد بیمه راهنمایان گردشگری و فعالان صنایع‌دستی که در سال جاری قطع شده‌ بود، خبر داد. مهدی شکوری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بیمه صنایع‌دستی همانند بیمه قالیبافان است که از کمک دولت استفاده می‌کنند و ۲۰درصد حق بیمه برعهده دولت و 7درصد برعهده بیمه‌شده است. وی افزود: براساس تکالیفی که داریم هر ساله بودجه‌ای را برای بیمه این قشر تخصیص می‌دهند که برای سال جاری تخصیص داده نشده بود. مدیرکل امور بیمه‌شدگان تامین اجتماعی با بیان اینکه خوشبختانه مشکل بیمه این گروه حل شده، گفت: در شهریورماه، سازمان برنامه و بودجه مبلغ ۴۵ میلیارد تومان را برای سال جاری تخصیص دادند که هم مربوط به بیمه صنایع‌دستی و هم راهنمایان گردشگری است. شکوری اضافه کرد: افرادی در این صنف سال گذشته بیمه شده بودند و چون امسال بودجه لازم را نداشتند بیمه‌شان قطع شده بود ولی آن بودجه را تخصیص دادند تا بتوانیم بیمه‌شان را در سال جاری تداوم دهیم که امور مربوط به آن آغاز شده است.