یک کارشناس حوزه روابط کار، اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق برای همه شاغلین و بازنشستگان در کشور را خواستار شد و تاکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و وضع معیشت آحاد جامعه و به منظور پرهیز از تبعیض در پرداخت حقوق‌ها شایسته است که تمهیدات لازم برای بازنگری در افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری همچون بازنشستگان تامین اجتماعی صورت گیرد.

حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به افزایش ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: دولت تحت فشار افکار عمومی، درباره بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش ۳۸درصد به علاوه ۵۱۵هزار تومان ثابت را لحاظ کرد که احکام آن از شهریور ماه صادر شد ولی در مورد بازنشستگان کشوری و لشگری همچنان ۱۰درصد افزایش حقوق لحاظ می‌شود که این امر نیاز به بازنگری دارد.

وی افزود: بازنشستگان کشوری و لشگری چشم انتظار تصمیم دولت هستند که آیا برای آنها نیز این افزایش منظور خواهد شد یا نه؟

این کارشناس حوزه کار متذکر شد: وقتی از تورم صحبت می‌کنیم این تورم همه افراد و گروه‌ها را شامل می‌شود و کارمند و کارگر و بازنشسته را دربرمی‌گیرد. در حال حاضر با مشکلات و نارسایی‌های ناشی از تورم روبه‌رو هستیم ولی دولت‌ها همه ساله تلاش می‌کنند براساس تورم حقوق‌ها را افزایش دهند. البته امسال اتفاقی که رخ داد این بود که برخلاف سنوات قبل ناهماهنگی در افزایش حقوق و پرداختی‌ها را شاهد بودیم.

نجف تصریح کرد: در سال‌های گذشته تفاوت در پرداخت‌ها شاید در حد دو سه درصد بود ولی امسال در حوزه بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی افزایش ۳۸درصدی را در نظر نگرفتند و مثل شاغلین دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری، افزایش ۱۰درصد تعیین شد. این مساله برخی نگرانی‌ها در جامعه بازنشستگان را ایجاد کرد اما در نهایت خواسته به‌حق آنها محقق شد.

وی با این اعتقاد که افزایش ۱۰درصدی حقوق شاغلین و بازنشستگان دولت با توجه به نرخ تورم منصفانه نیست، افزود: قرار بود در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و شاغلین دولت نیز تصمیماتی گرفته شود که هنوز خبری نیست و تکلیفشان روشن نشده است. این کارشناس حوزه کار در پایان بر ضرورت اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق برای همه شاغلین و بازنشستگان تاکید کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی و وضعیت معیشت آحاد جامعه لازم است که نسبت به افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری نیز همچون بازنشستگان تامین اجتماعی تمهیدات شایسته و لازم هرچه سریع‌تر پیش‌بینی شود.