طبق روال سال‌های گذشته این روزها خانواده‌ها در تکاپو آماده کردن فرزندان خود و فرستادن آنها به مدارس هستند اما امسال با سال‌های گذشته یک تفاوت اساسی دارد؛ آن‌هم اینکه با گرانی‌های افسارگسیخته، زنگ مدرسه تن و بدن خانواده‌ها را به لرزه درمی‌آورد. به گزارش خبرآنلاین، یک فروشنده لوازم‌التحریر درباره وضعیت تقاضا برای لوازم‌التحریر افزود: تقاضا برای لوازم‌التحریر نسبت به ‌سال‌های ۹۸ و ۹۷ و قبل از همه‌گیری کرونا به شدت کاهش یافته‌ و حتی با حضوری شدن مدارس نیز تقاضا برای این کالای اساسی مدارس به روال سابق برنگشته است. بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که هزینه تهیه لوازم‌التحریر صفر تا صد ایرانی از دست‌فروش‌ها ۵۰۰ تا ۵۵۰هزار تومان است. همچنین هزینه تهیه لوازم‌التحریر صفر تا صد خارجی برای بچه‌های مدرسه‌ای در این روزها بالاتر از ۳ میلیون تومان است. لذا هزینه تهیه لوازم‌التحریر صفر تا صد خارجی ۶۲درصد از حقوق یک کارگر ساده و حداقل‌بگیر را شامل می‌شود و هزینه تهیه لوازم‌التحریر صفر تا صد ایرانی نیز ۱۵درصد حقوق یک کارگر ساده و حداقل‌بگیر را شامل می‌شود.