گزارش‌ها نشان می‌دهد که همه ساله در جهان، بیش از یک میلیون نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده و عده بسیاری دچار آسیب‌های جدی می‌شوند. بر همین اساس، موضوع صیانت از نیروی انسانی باید یکی از دغدغه‌های مهم وزارت کار به شمار برود و کاهش حوادث شغلی و صیانت از نیروی انسانی باید از رویکردهای بازرسان کار باشد.

به گزارش ایسنا و براساس آمار مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار، تعداد آسیب‌های شغلی در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته به نحوی که در سال ۱۴۰۰ تعداد آسیب‌های شغلی برابر ۸۹۳۱ نفر حادثه گزارش شده که سهم مردان ۹۶.۷درصد و ۳.۳درصد سهم زنان بوده است.

«علی اصلانی» کارشناس حوزه کار با تاکید بر لزوم افزایش بازرسی از محیط‌های کاری می‌گوید: با وجود آنکه در حوزه کاهش حوادث کار تلاش شده با ارائه ‌آموزش‌ها در محیط کار از وقوع حوادث ناشی از کار جلوگیری شود اما همچنان با کمبود بازرسان کار مواجه هستیم و لازم است در این زمینه تقویت بازرسان کار در دستور کار قرار گیرد.

وی پیشنهاد می‌کند که در راستای افزایش تعداد بازرسان و همچنین آموزش نیروهای کار، از ظرفیت تشکل‌های کارگری بیش از پیش استفاده شود.

اصلانی ضمن اشاره به ماده ۹۵ قانون کار، برگزاری نشست‌های مشترک استانی با کارفرمایان در راستای تشریح مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار را خواستار شده و می‌گوید: با برگزاری نشست‌های منظم توجیحی، حوادث ناشی از کار و بیماری‌های شغلی به حداقل می‌رسد.

به گفته وی، آموزش و فرهنگ‌سازی در خصوص رعایت نکات ایمنی و حفاظت فنی در محیط‌های کار در جلوگیری از وقوع حوادث ناشی از کار موثر است.

براساس اعلام معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اوایل استقرار دولت سیزدهم، اقدامات موثری در بازمهندسی حوزه ایمنی و سلامت شغلی مبتنی بر تحول ساختاری در سطح کلان ملی در حوزه ایمنی و بهداشت کار شکل گرفت. تصویب مقاوله‌نامه شماره ۸۱ سازمان بین‌المللی کار با موضوع «بازرسی کار در صنعت و تجارت» و مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ با موضوع «ایمنی و بهداشت شغلی» به عنوان محورهای راهبردی کلان ارتقای ایمنی و سلامت کار در سطح ملی توسط مجلس از جمله این اقدامات به شمار می‌رود که امید است دستاوردهای مثبتی در زمینه گسترش فرهنگ ایمنی و رعایت بهداشت در محیط کار به دنبال داشته باشد.