کارگران سکوهای گازی پارس جنوبی خواستار اجرای درست و قانونی طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند. به گزارش ایلنا، این کارگران می‌گویند: بعد از گذشت سال‌ها هنوز چشم به راه اجرای عادلانه طرح طبقه‌بندی مشاغل هستیم و وعده‌های داده شده توسط مسئولین در خصوص اجرای صحیح این طرح محقق نشده است.

آنها تاکید کردند: کارفرمای مادر «شرکت نفت و گاز پارس» است. این شرکت بر عملکرد پیمانکاران زیرمجموعه خود و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نظارت نمی‌کند و صدها کارگران پیمانکاری سکوهای گاز، از حق و حقوق قانونی خود محروم مانده‌اند. با اجرای طرح طبقه‌بندی انگیزه و نشاط به سکوها بازمی‌گردد. این عادلانه نیست که در شرایط سخت کار کنیم و از طبقه‌بندی محروم باشیم! این کارگران از مدیران وزارت نفت درخواست کردند طرح طبقه‌بندی مشاغل با مشارکت تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران برای نیروهای سکوهای گاز اجرایی شود.