رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس گفت: زن به عنوان ستون خانواده باید از حمایت‌های مادی و معنوی برخوردار باشد. خانه‌داری باید تعریفی برای زنان این سرزمین داشته باشد تا آسایش و رفاه در آینده برای آنها تعریف شود. بیمه زنان خانه‌دار نشان از رشد و توسعه‌یافتگی در جامعه دارد.

فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: یکی از اهداف ما پیگیری بیمه زنان خانه‌دار است. تحقق این بیمه می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. حفظ شان و کرامت مادری در کنار تقویت نقش مادری و حفاظت از آرامش کانون خانواده از اهداف طرح بیمه زنان خانه‌دار است.

وی تاکید کرد: بیمه زنان خانه‌دار از سال ۷۸ مورد توجه دولت‌ قرار گرفت. هیات دولت در مصوبه سوم بهمن ماه ۷۸ تامین اجتماعی را موظف کرد تا نسبت به تهیه و تدوین طرح بیمه زنان خانه‌دار اقدام کند اما متاسفانه این طرح شکست خورد و امروز بخشی از زنان خانه‌دار تحت حمایت هیچ سازمان بیمه‌ای در کشور نیستند.

محمدبیگی با اشاره به شانه خالی کردن دولت‌ها از اجرای طرح بیمه زنان خانه‌دار تاکید کرد: اجرایی نشدن بیمه زنان خانه‌دار طی چند دهه اخیر منجر شد تا بخشی از زنان مشمول این طرح را در قانون جوانی جمعیت بگنجانیم. براساس قانون جوانى جمعیت، طبق ماده ۲۱ آن دولت مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نسبت به بیمه مادران خانه‌دار دارای سه فرزند و بیشتر اقدام کند. در جزئیات الف قانون مذکور آمده در خصوص مادران غیرشاغل دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری صددرصد حق بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود و همچنین در بند، ب تاکید شده تولد فرزند چهارم و پنجم به ازای هر فرزند دو سال به سوابق بیمه‌ای بیمه‌گذار افزوده می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: تامین اجتماعی طرح‌های متعدد بیمه‌ای همچون بیمه دانشجویان، دانش‌آموزان و زنان خانه‌دار را با نرخ ۱۴، ۱۲ و ۱۸درصدى به صورت خویش‌فرما تعریف کرده است.

عضو فراکسیون زنان مجلس افزود: حسن اجرای بیمه زنان خانه‌دار این است که اگر شوهر یک زن خانه‌دار بیمه بوده و تحت پوشش بیمه‌ تأمین‌اجتماعی باشد، می‌تواند از طریق همسر خود تحت پوشش درمان قرار بگیرد، به‌عبارت دیگر این فرد نیاز ندارد که برای بیمه درمانی مبلغی را پرداخت کند چرا که تحت پوشش بیمه همسر خود قرار دارد اما برای بازنشستگی می‌تواند حق بیمه پرداخت کند و در آینده از مزایای بازنشستگی استفاده کند.