کارکنان پیام نور مشهد از مسئولان این دانشگاه درخواست کردند به وضعیت حقوقی و سایر مطالبات عقب‌افتاده آنها رسیدگی کنند.

تعدادی از این افراد در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: از مسئولان پیام نور مرکز درخواست داریم با تامین منابع مالی به وضعیت تاخیر در پرداخت حقوق و سایر مطالبات معوقه ما رسیدگی کنند.

آنها گفتند: در آخرین اجتماع صنفی پرسنل اداری دانشگاه پیام نور مشهد که روز چهارشنبه هفته گذشته (دوم شهریور ماه) در محوطه داخلی دانشگاه برگزار شد، مدیران و مسئولان قول دادند مطالباتمان را از مرکز پیام نور در تهران پیگیری می‌کنند که هنوز عملی نشده است. کارکنان دانشگاه پیام نور مشهد تاکید کردند: تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان پیام نور سراسر کشور ازجمله کارمندان رسمی و اساتید شاغل در مرکز پیام نور مشهد به کمبود منابع مالی پیام نور مرکز برمی‌گردد که بودجه کافی را برای پرداخت به موقع حقوق و سایر مطالبات کارکنان و اساتید تامین نمی‌کند.

آنها با بیان اینکه همه مزایای کارشناسان شاغل در پیام نور مشهد از سه سال پیش قطع شده و معوقات افزایش 10درصدی حقوق سه ماه (فرودین، اردیبهشت و خرداد) سال جاری این کارکنان نیز هنوز پرداخت نشده، گفتند: مزایایی شامل اضافه‌کاری‌ها، حق بن کارت، حق بهره‌وری، حق جلسه امتحانات و پاداش دانش‌آموزان ممتاز به دلیل کمبود منابع مالی پرداخت نمی‌شود.

آنها همچنین گفتند: پرداخت دو تا سه ماه افزایش ۵۰درصدی فوق‌العاده ویژه کارکنان پیام نور از محل امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نیز با تاخیر مواجه شده است.

کارمندان دانشگاه پیام نور مشهد در ارتباط با مطالبات رفاهی و انگیزشی خود نیز گفتند: حذف مزایای رفاهی همانند قطع سرویس ایاب و ذهاب، حق نهار و نبود امکانات رفاهی در محل کار همانند پارکینگ و... از دیگر مطالبات کارکنان رسمی پیام نور مشهد است.

این نیروها درباره مطالبات همکاران بازنشسته نیز گفتند: برخی کارمندانی که از این واحد به مرور بازنشسته شده‌اند امکان دریافت مطالبات سنوات پایان کار خود را در موعد مقرر ندارند. در واقع پیام نور مطالبات سنواتی همکارانی که در سال ۹۹ بازنشسته شده‌اند را با دو سال تاخیر در سال جاری می‌پردازد.

کارکنان پیام نور مشهد در خاتمه تصریح کردند: مدیریت پیام نور مشهد می‌گوید که بودجه کافی برای پرداخت به موقع حقوق و سایر مطالبات کارکنان خود را ندارد، به همین دلیل از مدیریت پیام نور مرکز در تهران درخواست داریم با تامین منابع مالی پیگیر مشکلات کارکنان پیام نور ازجمله مشهد باشد.