طی روزهای گذشته، دو سیمبان اداره برق اصفهان و رشت بر اثر دو حادثه کار جداگانه جان باختند.

به گزارش ایلنا، روز شنبه (هشتم مرداد ماه) سیمبان تعمیرات اداره برق رشت به نام «عارف فرح» حین کار تعمیرات در ارتفاع تیرک دچار برق‌گرفتگی شد و جانش را از دست داد. همکاران وی می‌گویند: مرحوم عارف فرح از سیمبانان درآمد و نصب کنتور بوده که روی خط 20هزار ولت برای تعمیرات اعزام شده بود.

همچنین نهم مرداد ماه، «مسلم استکی» سیمبان جوان بخش تعمیرات اداره برق اصفهان به علت شوک الکتریکی و سقوط از تیر برق دچار حادثه شد و جان باخت.

همکاران وی می‌گویند: مسلم استیکی، همانند اکثر سیمبانان جان‌باخته در حادثه کار بر اثر افزایش تعداد شیفت‌های کاری و افزایش مأموریت‌ها و خستگی زیاد (که موجب پایین آمدن ایمنی و دقت در انجام کار سیمبانان می‌شود) دچار حادثه کار شده است.