سازمان امور مالیاتی از معافیت کمک هزینه مسکن (حق مسکن) که در دستمزد کارگران وارد می‌شود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کمک هزینه مسکن (حق مسکن) که در دستمزد کارگران وارد می‌شود، از شمول مالیات معاف است.

براساس جزو ۵ بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت، فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر و مواردی از این دست مشمول کسر مالیاتی می‌شوند. این در حالی است که مواردی چون کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات نیستند.