سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی خانوار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی زاهدی وفا گفت: طبقه پیشکسوت مستحق‌ترین افراد برای دریافت خدمات هستند. باید کاری کنیم که دغدغه خدمات بهداشتی را برای پیشکسوتان نداشته باشیم اما یک اشکالی است در نظام ارجاع که باید اصلاح شود و خدمات درمانی باید افزایش پیدا کند.

وی درباره قطع یارانه برخی از بازنشستگان گفت: بخشی از این کار برعهده ماست و برخی هم مربوط به ستاد هدفمندی یارانه‌هاست‌. بانک اطلاعاتی در دولت گذشته به‌روز نشده بود و ترکیب‌بندی خانوارها اصلاح نشده بود و این شاید دلیل همان پرداختی‌های نامرتب بود. سعی کردیم که این لیست‌ها به‌روز شود و فرآیند روبه تکامل است و همه موارد اصلاح می‌شود و کسانی که اعتراض دارند به سایت مراجعه یا با ۶۳۶۹ تماس بگیرند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکل مسکن کارکنان، خاطرنشان کرد: با احیای تعاونی مسکن به دنبال این هستیم که تا پایان دولت کارمندی نداشته باشیم که مسکن نداشته باشد.