مدیرعامل تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در برخی پارامترهای بازنشستگی، چالش‌هایی وجود دارد، گفت: نحوه محاسبه مستمری برحسب حقوق دو سال آخر تغییر خواهد کرد.

میرهاشم موسوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از مشکلات تامین اجتماعی و موضوعی که بر سختی مدیریت افزوده، ناپایداری منابع در صندوق‌های بازنشستگی و در تامین اجتماعی است.

وی افزود: برخی مدیران سابق این حوزه ادعا می‌کردند که مدیران جدید نمی‌توانند حتی یک ماه حقوق‌ها را بپردازند و وضعیت به قدری نامساعد است که نمی‌توانند امور را پیش ببرند.

مدیرعامل تامین اجتماعی با بیان اینکه چند مولفه و شاخص در صندوق‌های بیمه‌گر حائز اهمیت است که وقتی تغییر می‌کند، زنگ خطر به صدا درمی‌آید، گفت: یکی از این شاخص‌ها، ضریب پشتیبانی است. عدد استاندارد نسبت ورودی به خروجی صندوق، ۶ تا ۶.۵ است به این معنا که به ازای هر ۶.۵ ورودی و شاغل یک بازنشسته در خروجی داشته باشیم. این ضریب پشتیبانی اکنون به ۴.۲ رسیده است. این عدد در برخی صندوق‌ها زیر یک است به عنوان مثال صندوق بازنشستگی کشوری همه حقوق‌بگیرند و چیزی به نام ورودی ندارند و از این حیث، چالش، عمیق است.

موسوی ادامه داد: رویه‌ها و قوانین با تضامین مالی بالا این مسأله را تقویت کرده است. در برخی پارامترهای بازنشستگی، چالش‌هایی وجود دارد. به عنوان مثال بیش از ۵۰درصد بازنشستگی‌ها در تامین اجتماعی پیش از موعد بوده و هزینه‌ها را بالا می‌برد. یکی دیگر از مسائل، نحوه محاسبه مستمری بر حسب حقوق دو سال آخر خدمت است. اینها محل توجه و کار کارشناسی است. در همین راستا یک طرح ساماندهی آماده شده و در حال پیگیری است و این اتفاق بسیار مهم در این دولت خواهد افتاد.

وی افزود: در مجموع این تغییر و تحولات زمینه‌ای، تقنینی، رویه‌ای و اقدامی، چالش ناپایداری را در صندوق رقم زده است. در کنار آن عرصه اقتصادی که باید بازدهی دارایی‌هایمان بهتر می‌بود، محل تاخت و تاز بوده و نرخ بازدهی دارایی‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها نرخ مطلوبی نبوده است.

مدیرعامل تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه باید برای بهبود مولفه‌ها و شاخص‌های صندوق، برنامه و نقشه مواجهه داشته باشیم، گفت: به عنوان مثال وقتی ۳۰درصد جامعه تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی نیستند، می‌شود روی آن برای جبران ضریب پشتیبانی برنامه‌ریزی کرد. یکی از اقدامات ما در سال  گذشته، افزایش نرخ پوشش بیمه‌شدگان بود و در همین راستا راهبرد توسعه پوشش بیمه‌ای مدنظر قرار گرفت.

وی افزود: در این مدت حقوق بازنشستگان به موقع پرداخت شده و به تعویق نیفتاده است. ماه گذشته نزدیک به ۲۸هزار میلیارد تومان صرف ایفای تعهدات کردیم. مشکلی برای پرداخت مستمری بازنشستگان تاکنون نداشتیم و از این پس هم همین گونه خواهد بود. مسیر را با قدرت ادامه می‌دهیم تا اعتماد مردم به تامین اجتماعی در امانت‌داری از حقوق بین‌النسلی و سرمایه‌های ملی که از ما انتظار دارند را حفظ و ارتقا دهیم.