بازنشستگان کارگری در چند استان کشور بار دیگر نسبت به عدم اصلاح مصوبه افزایش مستمری‌ها اعتراض کردند. به گزارش ایلنا، بازنشستگان کارگری چند استان ازجمله گیلان، اصفهان، خوزستان و کرمان، از تجمع صنفی خود در روز دوشنبه (بیستم تیر ماه) خبر دادند.

این بازنشستگان خواستار اصلاح مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان هستند و می‌گویند: افزایش 10درصدی مستمری‌ها باید باطل شود. خواسته ما اجرای مصوبات مزدی شورای عالی کار برای تمام بازنشستگان است. بازنشستگان می‌گویند: متناسب‌سازی و پرداخت‌های جبرانی نمی‌تواند جای اجرای ماده 96 قانون تامین اجتماعی را بگیرد و قانون باید اجرا شود.