خانه پرستار مشهد طی بیانیه‌ای از خواسته‌های کارکنان بیمارستان پاستور حمایت کرد. به گزارش ایلنا، در روزهای گذشته، کارکنان و پرستاران بیمارستان پاستور در مشهد، نسبت به عدم دریافت مطالبات مزدی و سطح پایین حقوق‌های خود اعتراض کردند. خانه پرستار مشهد، در این رابطه بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است: در پی اعتراض همکاران بیمارستان پاستور مشهد به دلیل عدم پرداخت معوقات و‌ مطالبات و برگزاری تجمع اعتراضی آرام در محیط داخلی این بیمارستان و در عین حال ارائه خدمت به بیماران اورژانسی و بخش‌های ویژه، از اعتراض مدنی و حقوق قانونی همکاران پرستاری و سایر کادر درمان، حمایت تمام قد می‌کنیم.

در این بیانیه تاکید شده که پرسنل بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی در طول پاندمی کرونا، پا به پای سایر مراکز درمانی از جان و سلامتی خود و خانواده‌های خود مایه گذاشته و با مراقبت موثر خود باعث کم شدن اثرات مخرب کرونا شدند و در این راه از بذل جان و سلامتی خود دریغ نکردند. با توجه به تاکیدات رهبری در رسیدگی به وضعیت معیشتی و امنیت شغلی و روانی پرستاران‌، امید است به درخواست‌های قانونی پرستاران و کادر درمان کشور توجه شود و دیگر شاهد اعتراض و انتقاد همکاران خود نباشیم.