یک بازنشسته کارگری می‌گوید: انتظار داریم رئیس مجلس مسئولانه به موضوع ابطال مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان ورود کرده و برای دولت زمان تعیین کند. به گزارش ایلنا، بیش از 10 روز از رای اولیه هیات تطبیق قوانین مجلس در زمینه ابطال مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان گذشته است اما گویا هنوز نامه‌ رسمی ریاست مجلس به دولت ابلاغ نشده و مراحل اداری به پایان نرسیده است. فرجی، بازنشسته‌ میانه‌بگیر، در این رابطه با بیان اینکه میلیون‌ها بازنشسته‌ی کشور در انتظار نامه‌ی رسمی رئیس مجلس و پیگیری مسئولانه‌ی مساله هستند؛ می‌گوید: ما بازنشستگان تا کی باید منتظر اجرا و اعمال قانون بمانیم؛ برخی نمایندگان مجلس مرتب به دولت حکم می‌کنند مصوبه را اصلاح کن؛ برخی دیگر می‌گویند رای هیات تطبیق هنوز توسط رئیس مجلس ابلاغ نشده؛ در حال نزدیک شدن به نیمه‌ی تیرماه یعنی چهارمین ماه از سال هستیم اما هنوز تکلیف‌مان روشن نیست؛ چرا به صراحت نمی‌گویند قرار است چه اتفاقی بیفتد و مراحل اداری چه زمانی به پایان می‌رسد؟ به گفته وی، وقتی رای روشن و صریح هیات تطبیق بر ابطال مصوبه‌ی دولت قرار گرفته، چرا رئیس مجلس از هیات دولت نمی‌خواهد مصوبه را در یک زمان کوتاه اصلاح و دوباره ابلاغ کند؟