رئیس کارگروه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس با بیان اینکه رای قاطع نمایندگان به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که بیانگر ۸۴درصد رای مجلس به این طرح بوده اقدامی کم‌سابقه بود، افزود: این رای قاطع حاکی از اراده مجلس برای حل مسائل استخدامی در کشور و پایان دادن به این برده‌داری نوین و ظلمی که به نیروهای انسانی در دستگاه‌های اجرایی روا داشته می‌شود، است.

عباس گودرزی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: در آیین‌نامه آمده است که ابتدا باید نظر نمایندگان درباره کلیات اخذ شود سپس وارد بررسی جزئیات طرح شویم. از طرفی هم آیین‌نامه مجلس به هیات رئیسه اختیار داده است که طرحی را براساس تشخیص خود دو شوری کند یا به صورت یک شوری بررسی شود.

نماینده بروجرد در مجلس ادامه داد: نظر هیات رئیسه بررسی دو شوری این طرح بود یعنی بعد از رای‌گیری در خصوص کلیات، این طرح جهت بررسی مجدد جزئیات و پیشنهادات به کمیسیون ارجاع شود سپس نتیجه به صحن علنی ارسال شود بنابراین به‌رغم مخالفت بنده و جمعی از همکاران این طرح دو شوری شد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: شرکت‌ها آمدند تا کوچک‌سازی اتفاق بیفتد و شاهد کاهش هزینه‌ها باشیم و با افزایش رضایت‌مندی مواجه شویم اما امروز نه تنها کوچک‌سازی اتفاق نیفتاده بلکه یک بروکراسی پنهان به وجود آمده و حجم عظیمی از نیروها پشت این بروکراسی سایه پنهان شده‌اند ضمن اینکه هر ساله شاهد افزایش بی‌قواره بودجه‌های جاری کشور هستیم. از طرف دیگر رضایت‌مندی هم ایجاد نشده و منشاء نارضایتی‌ها همین وجود شرکت‌های نیروی انسانی است. ما شاهد حجمی از نارضایتی در دستگاه‌ها هستیم چرا که این شرکت‌ها به نوعی نیروهای انسانی را به بهره‌کشی گرفته‌اند که به برده‌داری نوین تبدیل شده و انحراف اساسی از هدف‌گذاری‌های اصلی صورت گرفته و نقض غرض رخ داده است.

رئیس کارگروه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس تاکید کرد: مجلس یازدهم بنا دارد این مسأله را در کشور حل کند. طبعا در اسرع وقت جزئیات طرح در نشست مشترک کمیسیون اجتماعی، دولت و نمایندگان پیشنهاددهنده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تلاش می‌کنیم در کوتاه‌ترین مدت این طرح به صحن علنی مجلس ارجاع شود و امیدواریم در بررسی جزئیات آن بتوانیم در مسیر تکامل و پخته‌تر کردن این طرح، رضایت‌مندی بیشتری را برای جامعه مخاطبان ایجاد کنیم.

 

جلوی رانت‌ها و پارتی‌بازی‌ها را می‌گیریم

عضو دیگر کمیته طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس هم معتقد است با ساماندهی استخدام کارکنان دولت تمام نیروهای خدماتی و کارگری مورد نیاز صرفا از طریق انتشار و آگهی عمومی، برگزاری آزمون و مصاحبه و طی مراحل گزینش در قالب قرارداد کار معین جذب خواهند شد و این روش جلوی رانت‌ها و پارتی بازی‌ها و... را خواهد گرفت.

حسین گودرزی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: براساس مطالعه آسیب‌های موجود نظام استخدامی و وضعیت حاکم بر به‌کارگیری نیروهای کارگری و چند سال بررسی این روند نتایجی به دست آمده است. نکته اول آنکه بعد از اجرایی شدن این قانون تمام نیروهای خدماتی و کارگری مورد نیاز سازمان‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم صرفا از طریق انتشار و آگهی عمومی، برگزاری آزمون و مصاحبه و طی مراحل گزینش بصورت متمرکز در کل کشور در قالب قرارداد کار معین جذب خواهند شد.

وی تصریح کرد: موضوع دوم نیروهای جذب شده فعلی هستند که این طرح سازمان اداری استخدامی کشور را موظف می‌کند که با کل نیروهای جذب شده در قالب طرح‌های عمرانی، حجمی، شرکتی و سایر عناوین مشابه که طرف قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری موجود هستند در صورت داشتن شرایط پذیرش، قرارداد کار معین منعقد کند.